บริจาคถุงยังชีพให้โรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการ “บริจาคถุงยังชีพให้โรงพยาบาลสนาม (ถลาง)” โดยเป็นโครงการประกอบการเรียนในรายวิชา “อัตลักษณ์ราชพฤกษ์” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการร่วมบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลถลาง) จังหวัดภูเก็ต