สร้างคุณภาพชีวิตให้สุนัขแมวจรจัดซอยด๊อก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการ “สร้างคุณภาพชีวิตให้สุนัขแมวจรจัดซอยด๊อก” โดยเป็นโครงการประกอบการเรียนในรายวิชา “อัตลักษณ์ราชพฤกษ์” โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสิ่งของและอาหารสัตว์ให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต