ม.ราชพฤกษ์รวมใจ…ส่งต่อสายธารแห่งชีวิตเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ม.ราชพฤกษ์รวมใจ…ส่งต่อสายธารแห่งชีวิตเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙” ด้วยการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยจังหวัดภูเก็ต