ฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในรุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14

ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในรุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14 ของศูนย์ฯภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่บัณฑิตก่อนการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร (รับจริง) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร