พิธีทำบุญศูนย์ฯ

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต นิมนต์พระสงฆ์ 7 รูป เพื่อประกอบพิธีทำบุญศูนย์ฯ ในวาระครบรอบ 13 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดร.สันธยา ชูทรัพย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญศูนย์ฯในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขสวัสดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสืบไป