ภาพถวายเทียนพรรษา

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนิสิตร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
——————————————————-
ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้ จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่าน จงพบแต่ความสุขความเจริญ คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ