สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกันตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระจากศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 อีกทั้ง มีการแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวนอิ่วเก้ง เพื่อดำรงไว้ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป