พิธีประสาทปริญญาบัตร

ความพยายามเป็นส่วนประกอบสำคัญของ”ความสำเร็จ”
เพราะภาพความสำเร็จของคนทุกคนอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
👉บางคนใช้เวลาเดินทางสั้น ภาพความสำเร็จถูกสร้างในเวลาอันรวดเร็ว
ในขณะที่บางคนเดินช้า ช้าแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า “ไม่สำเร็จ”
ตราบใดที่เราไม่หยุดเดิน ทุกเป้าหมายย่อมมีโอกาสเป็นไปได้เสมอ
————————————–
สนใจสมัครเรียน
🏘 ติดต่อสำนักงาน วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
🔥 สมัครเรียนออนไลน์ https://forms.gle/7a9mPkrYo9ANB4bcA
📱 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 076-219633, 084-2931893
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด