กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มาแล้ว….ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ🎓
—————————————
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรภา ไชยสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขึ้นบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนว่างงานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง” เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ว่าที่บัณฑิตในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ