คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอแสดงความยินดี แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2566 จากผลงานการสอนดีเด่น การวิจัยดีเด่น การเรียนดีเด่น และกิจกรรมดีเด่น อีกทั้ง ยังถือเป็นโอกาสดีในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี