มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ได้ร่วมทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ “โครงการส่งต่อโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

“เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ชีวิต”
————————————–
ในวันเสาร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ได้ร่วมทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ “โครงการส่งต่อโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่งต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์