พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม2561 ณ ลานวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง รองอธิการบดี และท่านอาจารย์อนุวัฒน์ ชูทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัล “คนดีศรีราชพฤกษ์” ทั้งรางวัลคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนิสิตทุน โดยพิธีการดังกล่าวได้ดำเนินด้วยความราบรื่นจากความตั้งใจของผู้เป็นศิษย์