พิธีทำบุญศูนย์

พิธีทำบุญศูนย์ ประจำปี 

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทำบุญศูนย์ฯในวาระครบรอบ 11 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองธิการบดี ดร.สันธยา ชูทรัพย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขสวัสดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสืบไป